Gå til innhold

:Områdeforum

Verktøy for helhetlig områdeutvikling

OMA Områdeforum er vårt fremste verktøy for samarbeid om bedre byutvikling i praksis. Formålet er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling.

Kvadraturen Områdeforum

Kvadraturen

Kvadraturen Områdeforum samler alle de største gårdeierne med utviklingsplaner i Kvadraturen. Forumet jobber med en helhetlig visjon for å knytte Kvadraturen og prosjektene bedre sammen med sentrum og fjorden.

Vika CBD

Vika/CBD Områdeforum samler de største grunneierne med utviklingsplaner og prosjekter rundt Vika og Aker Brygge. Området preges for tiden av flere store og viktige prosjekter under utførelse.

Nedre Akerselva

Nedre Akerselva Områdeforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i området fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata. Forumet jobber med en felles visjon om et trygt og pulserende byliv.

Nydalen Storo

Nydalen Storo Områdeforum samler de største grunneierne med utviklingsplaner rundt Nydalen og Storo. Forumet jobber nå med å svare på gjeldende tiltaksliste for offentlig rom for området.

Skøyen

Skøyen Områdeforum ble etablert i 2018 i forbindelse med at områdeplanen for Skøyen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Forumet er opptatt av en helhetlig utvikling av Skøyen og delområdene Skøyen består av.

Stor-Økern

Stor-Økern Områdeforum sikrer samordning av grunneierinteressene på Økern og koordinerer deres innspill til offentlige myndigheter. Forumet jobber for å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører.

Drammen Områdeforum

Drammen Områdeforum ble opprettet i 2021 med formål om å få fart på byutviklingen i Drammen. Forumets første oppgave er å ta fatt på oppstarten til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Spikkestad

Spikkestad Områdeforum samler de største grunneierne i Spikkestad sentrum. Forumet jobber med å utarbeide en masterplan som skal svare ut foreliggende sentrumsplan.