Gå til innhold

Ryen Vest

Ryen Vest Områdeforum

Områdeforum Ryen vest ble etablert mars 2023 etter initiativ fra Anthon Eiendom og Møller Eiendom, ut fra et ønske om å komme i kontakt med andre eiendomsbesittere i området.

Forumet har felles mål om å kartlegge mulighetsrom mellom de ulike prosjektene og å kommunisere med felles røst i innspill til offentlige planer og prosesserer. Grunneierne vil også holde hverandre orientert underveis om sine prosjekter. Forumet har så langt seks medlemmer, med potensial og målsetning om å få med flere etter hvert.

Ryen er et underkommunisert kollektivknutepunkt med et stort utviklingspotensial som bør få/fortjener større oppmerksomhet. Området er dog per nå for umodent til å starte med bygulvskart e.l., men skal utvikles på sikt, og forumet vil jobbe langs de lange linjene.

Medlemmer

Leder

Møller Eiendom

481 23 459 |