Gå til innhold

Om OMA

Et forbilde for byutvikling

OMA utvikler de ledende arenaene og er det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling. Vi setter agenda og skaper samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.

OMAs områdeforum møtes hvert kvartal. Her er Skøyen Områdeforum på en befaring på Harbitz Torg.

Visjon

Oslo – et forbilde for byutvikling.

Arenaer

OMA skal skape og videreutvikle arenaer både lokalt og internasjonalt som i sterkest mulig grad støtter opp om foreningens formål. Våre nåværende arenaer er

  • Oslo Urban Week
  • Områdeforum
  • Kafédialog
  • Studieturer (Masterclass)
  • Frokostmøter
  • Dialogmøter med det offentlige
  • MIPIM og andre internasjonale arenaer

Ressursgrupper

OMA Ressursgruppe bistår med å oppfylle foreningens formål, gjennomføre gjeldende strategi og innfri overordnede målsetninger. Her ser du våre ressursgrupper.

Områdeforum

OMA Områdeforum er vårt fremste verktøy for samarbeid om bedre byutvikling i praksis. Formålet er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling, framfor å se på enkeltprosjekter. Her ser du våre områdeforum

Her finner du samtlige bygulvskart utarbeidet i regi av OMAs områdeforum.

 

Administrasjonen

Erling Fossen

Daglig leder

erling@oslometropolitanarea.no

+47 907 54 954

Silje Kristiansen

Markeds- og kommunikasjonssjef

silje@oslometropolitanarea.no

+47 913 59 525

OMAs historie

OMA nærmer seg 10 år

OMA, tidligere kjent som Oslo Metropolitan Area, ble stiftet i en container på Sukkerbiten i 2012. Foreningen som ble opprettet med formål om å koordinere Oslos deltakelse på MIPIM, har utviklet seg til å bli den ledende arenaen for å fremme god byutvikling i Osloregionen.

Styret

Mathis Grimstad

Styreleder

mathis@soeiendom.no

412 94 865

Anne Helene Mortensen

Styremedlem

anne.helene.mortensen@dnb.no

906 84 481

Egil-André Mortensen

Styremedlem

egil-andre.mortensen@vedal.no

992 94 080

Geir Graff-Kallevåg

Styremedlem

geir.graff.kallevag@obos.no

915 58 210

Gunn Helen Hagen

Styremedlem

ghh@messe.no

915 59 610

Herman Dyrø

Styremedlem

herman.dyro@mustadeiendom.no

930 30 365

Sonja Horn

Styremedlem

sh@entra.no

905 68 456

Vibeke Ahlsand

Styremedlem

vibeke.ahlsand@osu.no

918 43 162

Organisasjonsstruktur

Vår administrasjon samarbeider tett med ressursgruppene om å oppnå OMAs formål. Ressursgruppene er åpne for våre medlemmer og rekruttering skjer på løpende basis. Under RG:Områdeutvikling sorteres våre områdeforum.

OMA-organisasjonskart

Årsberetninger

Nysgjerrig på vårt arbeid? Les OMAs årsberetning for 2020 - året hvor alt ble snudd på hodet. Sporadiske lockdowns og hjemmekontor ble den nye hverdagen. Rask omstilling har vært nøkkelen til at OMA har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå. Vi har nær doblet antall arenaer og arrangementer i forhold til året før og vi har økt medlemsmassen med nesten 25 prosent.

Bli medlem

Er du opptatt av helhetlig og bærekraftig byutvikling? Dersom du også har et bankende hjerte for utvikling av Osloregionen, er du velkommen til å søke OMA-medlemskap.

Les mer