Gå til innhold

Aktuelt

Historien til OMA

OMA ble stiftet i en container på Sukkerbiten i 2012. Foreningen som ble opprettet med formål om å koordinere Oslos deltakelse på MIPIM, har utviklet seg til å bli den ledende arenaen for å fremme god byutvikling i Osloregionen.

OMA, tidligere kjent som Oslo Metropolitan Area, ble stiftet i en container på Sukkerbiten en glovarm sommerdag i 2012. Primus motor for etableringen av OMA var Norges første urbanist, Erling Fossen. Han ble valgt som daglig leder for foreningen.

I vedtektene fra oppstartsåret står det at «foreningens formål er å fremme medlemmenes interesser innenfor byutvikling og eiendomsbransjen gjennom deltakelse på den årlige eiendomsmessen «Le marché international des professionnels de l’immobilier» (MIPIM) i Cannes, Frankrike, herunder ved profilering av medlemmene på egen stand og øvrig markedsføring av Osloregionen på messen, samt annet som står i tilknytning til dette».

 

MIPIM var OMAs hovedarena over mange år, her fra 2019.

 

MIPIM-veksten var ellevill og antallet som dro ned på messen firedoblet seg i årene som gikk. OMA hadde lykkes med å samle alle de store utviklerne i Oslo og man forsto tidlig at det var et potensiale og behov for å gjøre noe mer. Svaret på dette ble Oslo Urban Arena.

Norges første byutviklingskonferanse blir født

For å skape kontinuitet gjennom hele året ble det i 2014 vedtatt at OMA skulle opprette et «søsterarrangement» til MIPIM hjemme i Oslo. Arrangementet fikk navnet Oslo Urban Arena og ble for første gang arrangert på Youngstorget, høsten 2014. Innen 2016 samlet konferansen over 700 fagfolk og engasjerte urbanister til konferanse, debatt og foredrag om urbanisme og god byutvikling i inn- og utland. Oslo Urban Arena var en fast møteplass, hver høst, over syv år og ble arrangert for siste gang i koronaåret 2020.

 

Oslo Urban Arena ble arrangert hver høst på Youngstorget, her fra Folketeatret.

 

OMA blir helårs-arenabygger

Med MIPIM og Oslo Urban Arena samlet OMA hele bransjen, privat og offentlig, til samtale, debatt og samarbeid. Medlemmene så behovet for flere gode møteplasser over hele året, noe som førte til at en handlingsplan for OMA 2.0 ble vedtatt i 2017. Her slo man fast at OMA skulle være en helårsorganisasjon med aktiviteter fordelt over hele året. Foreningen fikk nå tre «ben» med MIPIM, Oslo Urban Arena og andre arrangementer. OMA økte aktivitetsnivået og vedtektene ble oppdatert:

«OMA skal utvikle de ledende arenaene for by- og eiendomsutvikling, og promotere Oslo-regionen. OMA skal være det viktigste nettverket for eiendomsbransjen i Oslo-regionen. OMA skal skape og videreutvikle arenaer både ute og hjemme til eksempel MIPIM og OUA, som i sterkest mulig grad støtter opp om foreningens formål»

 

En god medvirkningsprosess gjør det enklere å få til en god utvikling, her fra en kafédialog på Lysaker i 2020.

 

OMA etablerer ressursgrupper og områdeforum

Med økt aktivitet og mange engasjerte medlemmer, fikk man etablert ulike ressursgrupper som skulle bistå med å oppfylle OMAs formål, rette søkelyset på aktuelle temaer, gjennomføre gjeldende strategi og innfri overordnede målsetninger. Sammen med administrasjonen ble ressursgruppene den operative motoren i OMA.

For å innfri visjonen om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling er det over flere år etablert ulike områdeforum i Osloregionen. Områdeforumene samler de største grunneierne med utviklingsplaner for et spesifikt område. Områdeforumene er OMAs fremste verktøy for samarbeid om bedre byutvikling i praksis. Formålet med områdeforumene er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling.

 

OMA lanserer Oslo Urban Week

Koronapandemien førte til at eiendomsmessen MIPIM ble avlyst i 2020 og flyttet til september i en nedskalert versjon i 2021. Dette ga et mulighetsrom til å etablere en ny arena på hjemmebane, som skulle være åpen og lett tilgjengelig for alle som er interessert i byutvikling. Svaret på dette ble Oslo Urban Week, som arrangeres for første gang i Bjørvika i september 2021.

 

Ti års jubileum

Sommeren 2022 fyller medlemsorganisasjonen OMA ti år. Over årene har foreningen opparbeidet seg en posisjon som en solid arenabygger, og det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling. OMA setter agenda og skaper samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen. Samtlige aktiviteter og initiativer, være seg ressursgrupper, områdeforum, konferanser, dialogmøter, debatter, kafédialoger eller frokostmøter blir gjennomført med et overordnet felles mål om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

Vi gleder oss til fortsettelsen!