Gå til innhold

Aktuelt

Lederskifte i Områdeforum Ryen Vest

I det seneste møte i OMAs områdeforum for Ryen Vest ble Elias Heiberg fra Møller Eiendom valgt som ny leder for forumet. Han overtok stafettpinnen etter Magne Ridderholt fra Anthon Eiendom, som var en av driverne bak oppstart av forumet.

Områdeforum Ryen Vest ble etablert mars 2023 etter initiativ fra Anthon Eiendom og Møller Eiendom, ut fra et ønske om å komme i kontakt med andre eiendomsbesittere i området. 

Forumet har et felles mål om å kartlegge mulighetsrom mellom de ulike prosjektene og å kommunisere med felles røst i innspill til offentlige planer og prosesserer. Grunneierne vil også holde hverandre orientert underveis om sine prosjekter. 

Avtroppende leder Magne Ridderholt var en av driverene bak oppstart av forumet, og har vært leder siden etableringen i 2023.  Forumet består i dag av 6 grunneiere fordelt på 11 adresser. Her ser Ridderholt at det er potensiale for flere, og han er optimistisk på at med Elias og Møller Eiendom i førersetet vil det kunne bli mulig: 

-Vi [Anthon Eiendom] sitter på en begrenset eiendom på området i dag. Møller Eiendom er en stor grunneier, så selv om Anthon Eiendom fortsatt skal være et aktivt medlem, passer det at en større grunneier sitter som leder i områdeforumet. 

Den nyvalgte lederen, Elias Heiberg, hadde følgende refleksjoner om områdeforumet og veien videre: 

– Først og fremst ser jeg hvilken stor verdi områdeforumet har, og derfor et stort potensial i å få flere grunneiere og relevante aktører med i forumet. Dette vil styrke vårt felles engasjement og ressurser i arbeidet med å utvikle Ryen Vest. Vårt mål videre er å sette Ryen Vest på kartet som et stort utviklingspotensial i byen vår. Vi har sendt inn høringsinnspill til KPA, og tidligere i vår hadde vi en befaring med byrådsavdelingen for byutvikling med James Stove Lorentzen i spissen. Dette markerer starten på en god dialog med offentlige myndigheter.   

Heiberg er tydelig på hvor områdeforumet må legge et større fokus fremover: 

-For å avdekke behovene og mulighetene, og se hvilke utfordringer vi sammen kan løse, er det essensielt med en sterkere involvering av bydelen og lokalsamfunnet. Ved å etablere et samarbeid med bydelen, kan vi skape en utvikling som møter dagens behov og bygge en bærekraftig fremtid for Ryen Vest.