Gå til innhold

Helsfyr

Helsfyr Områdeforum

Helsfyr områdeforum ble konstituert 1. mars 2023 og består av sentrale grunneiere på Helsfyr som til sammen representerer en betydelig andel av eksisterende næringsbygg samt tomtearealer for kontor- og boligutvikling i området.

Helsfyr er et av de største kollektivknutepunktene i Oslo, og står i dag foran omfattende byutvikling. Store deler av eiendommene på Helsfyr har eldre eksisterende bebyggelse og er sammen med enkelte mindre tomter nå i ulike stadier av utbygging eller omregulering. Dette gir en unik mulighet for å skape et fremtidens Helsfyr som en urban og pulserende bydel med liv hele døgnet

Medlemmer

Leder

Entra

934 25 238 |