Gå til innhold

Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Her følger en oversikt over våre avholdte arrangementer.

aug.

16

Smultring Oslo #3 Wasteless

Smultring Oslo #3 Wasteless

Kl 14.30 | Arendalsuka Arrangementet strømmes fra Arendalsuka

Arrangementet strømmes fra Arendalsuka

Det tredje møte i Smultring Oslo handler om hvordan vi kan bygge helt avfallsfritt. Arrangementet strømmes direkte fra Arendalsuka.

sep.

7

Oslo Urban Week – dag 1

Oslo Urban Week – dag 1

Kl 09.00 | Bjørvika, Oslo Flere eventer er åpen for alle

Flere eventer er åpen for alle

OMA inviterer Oslo Urban Week i Bjørvika den 7.-9. september. Med over tretti arrangementer på tre dager skal vi bidra til å restarte bylivet.

sep.

8

Oslo Urban Week – dag 2

Oslo Urban Week – dag 2

Kl 07.00 | Bjørvika Flere eventer er åpen for alle

Flere eventer er åpen for alle

OMA inviterer Oslo Urban Week i Bjørvika den 7.-9. september. Med over tretti arrangementer på tre dager skal vi bidra til å restarte bylivet.

sep.

9

Oslo Urban Week – dag 3

Oslo Urban Week – dag 3

Kl 08.30 | Bjørvika, Oslo Flere eventer er åpen for alle

Flere eventer er åpen for alle

OMA inviterer Oslo Urban Week i Bjørvika den 7.-9. september. Med over tretti arrangementer på tre dager skal vi bidra til å restarte bylivet.

sep.

9

Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Kl 08.30 | SALT, Oslo Åpent for alle

Åpent for alle

Velkommen til fjerde og siste møte i Smultring Oslo. Møtet blir avholdt under Oslo Urban Week og du kan delta på både frokost, frokostmøte og workshop.

sep.

15

Byvandring: Skattejakt på Løren

Byvandring: Skattejakt på Løren

Kl 09.00 | Løren, Oslo

Utbyggingen på Løren har fått mye ensidig kritikk. Men ingen utbygging har bare en side. Vi tar turen til Løren og Hasle for å finne perlene.

sep.

24

Rundebordskonferanse – den resirkulerte byen

Rundebordskonferanse – den resirkulerte byen

Kl 09.00 | Youngs nede, Oslo Arrangementet er for inviterte

Arrangementet er for inviterte

OMA Ressursgruppe Kommuneplan har invitert Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for næring og eierskap, byutiklingsutvalget, PBE og Byantikvaren til rundebordskonferanse. Her skal vi diskutere transformasjon og ombruk.

okt.

28

Hvordan få til de beste prosjektene? Verksted #2

Hvordan få til de beste prosjektene? Verksted #2

Kl 09.00 | Youngs Nede, Oslo Arrangementet er for medlemmer

Arrangementet er for medlemmer

Hvordan får vi en felles forståelse for planverktøy? Hvordan skape tillit mellom private og offentlige aktører?

nov.

10

Rundebordskonferanse – medvirkning

Rundebordskonferanse – medvirkning

Kl 09.00 | Youngs Oslo, nede, Oslo Arrangementet er for inviterte

Arrangementet er for inviterte

OMA har invitert Byrådsavdeling for byutvikling, byutviklingsutvalget, PBE og Høgskolen i Oslo til en rundebordskonferanse hvor vi skal diskutere hvordan man sikrer god medvirkning.

nov.

24

Er karré passé?

Er karré passé?

Kl 14.00 | Stor-Oslo Eiendom, Oslo

Bør det gjøres enklere å bygge karrébebyggelse igjen, eller er det andre og bedre måter å bygge by på? OMAs Ressursgruppe for Boligutvikling inviterer til temamøte.

feb.

3

Områderegulering til besvær

Områderegulering til besvær

Kl 08.30 | byMad, Oslo Arrangementet er fulltegnet for fysisk oppmøte - følg oss gjerne digitalt.

Arrangementet er fulltegnet for fysisk oppmøte - følg oss gjerne digitalt.

Velkommen til frokostmøte hvor vi diskuterer hvordan vi kan sikre en best mulig områderegulering.

mars

22

Dialogmøte #3: Hvordan skal vi bygge mer variert og samtidig beholde den bymessige fortetningen?

Dialogmøte #3: Hvordan skal vi bygge mer variert og samtidig beholde den bymessige fortetningen?

Kl 15.00 | Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Bildet viser Lilleby i Trondheim Kommune der utbygger Nordr har jobbet med lav og tett utnyttelse.

april

6

OMA Årsmøte

OMA Årsmøte

Kl 18.00 | TBA, Oslo

Årsmøtet for OMAs medlemmer avholdes 06.04.2022 kl.18:00 Hold av tidspunktet.

mai

2

London growing up

London growing up

Kl 19.00 | Kulturhuset - Laboratoriet, Oslo

How should London transform in order to secure its role as a world city?

mai

5

Hvordan bygger vi infrastruktur for innovasjon?

Hvordan bygger vi infrastruktur for innovasjon?

Kl 15.00 | byMad, Oslo

Innovasjonsdistrikt Sentrum (IDS) bygger på tre pilarer. Innovasjon. INFRASTRUKTUR. Identitet. I dette møtet tar vi for oss Infrastruktur

mai

10

Avlyst: Oslos og Norges omdreiningspunkt: skal vi sette fart i utviklingen – sammen?

Avlyst: Oslos og Norges omdreiningspunkt: skal vi sette fart i utviklingen – sammen?

Kl 08.00 | Entra ASA, Kantinen, Oslo

Avlyst. Sentrale innledere har dessverre meldt forfall og arrangementet utsettes til etter sommeren. Vi håper å se deg der.

mai

30

The Oslo Dugnad på H22 City Expo

The Oslo Dugnad på H22 City Expo

Kl 09.00 | , Helsingborg

The Oslo Dugnad på H22 City Expo

juni

9

Hvis Vikas fasader kunne snakke

Hvis Vikas fasader kunne snakke

Kl 16.00 | Gastroteket Vika, Oslo

Fasader gir ikke bare en visuell identitet til et bygg og et område, men er også veggene i byrommene. Hvordan fungerer fasadene i Vika?

juni

14

Hva er det unike med Innovasjonsdistrikt Sentrum?

Hva er det unike med Innovasjonsdistrikt Sentrum?

Kl 08.00 | byMad, Oslo

Hvilke konkrete utfordringer skal Innovasjonsdistrikt Sentrum løse?

juni

21

Hvordan videreføre kulturminner?

Hvordan videreføre kulturminner?

Kl 16.30 | Drammensveien 130, Oslo

Hvis ingen bygg skal rives, må byggene transformeres til ny bruk. Hvilke prinsipper skal gjelde når kulturminner skal videreføres?

juni

23

Hva bidrar høyhus med?

Hva bidrar høyhus med?

Kl 15.00 | Deichmanske bibliotek , Oslo

Byrådet har akkurat lagt fram en ambisiøs høyhusstrategi som nå skal ut på høring. Vi spør: Hva bidrar høyhus med?

sep.

13

Oslo Urban Week 2022

Oslo Urban Week 2022

Kl 09.00 | Tullin, Oslo

Velkommen til Oslo Urban Week på Tullin, 13.-15. september 2022.

nov.

22

Arkitektlandskampen

Arkitektlandskampen

Kl 17.00 | byMad, Oslo

Arkitekturen er utsatt for en økende grad av økonomisk og kulturell globalisering.

mars

15

Årsmøte i OMA

Årsmøte i OMA

Kl 18.00 | Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Velkommen til årsmøte, og spennende innledninger ved Erik Lae Solberg (H) og Oslos nye byantikvar Ellen Hole.

april

13

Slaget om Oslo S

Slaget om Oslo S

Kl 17.00 | Byens Tak, Oslo

Høyhusprosjektene står i kø rundt Oslo S. Samtidig har James Stove Lorentzen (H) - leder av byutviklingsutvalget, gått ut i Aftenposten og etterlyst helheten mellom de mange høyhusprosjektene. Hva er vel bedre enn å diskutere høyhus fra toppen av et høyhus med utsikt til området vi snakker om?

des.

1

Stormøte om kommuneplanenes arealdel – med faglig-politisk spørretime

Stormøte om kommuneplanenes arealdel – med faglig-politisk spørretime

Kl 14.00 | Veterinærhøgskoletomten, Oslo inngang bak drosjeholdeplassen på Adamstuen

inngang bak drosjeholdeplassen på Adamstuen

Høringsfristen for Kommuneplanenes arealdel den 22. desember nærmere seg med stormskritt. Kommuneplanen har skapt stort engasjement i høst og OMA har, gjennom en dialogbasert tilnærming oppnådd en rekke interessante diskusjoner og funn.

mai

3

Fagseminar om Bylivsundersøkelsen 2024

Fagseminar om Bylivsundersøkelsen 2024

Kl 09.00 | Oslo Rådhus, Oslo

Levende Oslo inviterer til fagseminaret fredag 3. mai om "Bylivet i Oslo sentrum i dag og utviklingen siste ti år" om den nylig publiserte Bylivsundersøkelsen 2024. OMAs daglige ledelse bidrar i seminar med refleksjoner og innspill om bylivet i Oslos sentrumssone og hvordan vi kan sikre et godt byliv de neste mange årene.

mai

15

Frokostmøte om raskere planprosesser

Frokostmøte om raskere planprosesser

Kl 08.30 | Norsk Eiendom, Oslo

I samarbeid med Norsk Eiendom

mai

21

Kunst, kultur og sosial bærekraft i fremtidens by

Kunst, kultur og sosial bærekraft i fremtidens by

Kl 18.00 | Varmesentralen, Fornebu Åpent møte

Åpent møte

Flytårnet Fornebu inviterer i samarbeid med Oslo Metropolitan Area (OMA) til debatt om kunst og kultur sin plass i byutviklingen. Herunder hvordan sikre kultur, kunstopplevelser og sosiale møteplasser? Både Fornebu og andre av OMA`s ulike områdeforumer gjør viktige erfaringer med hvordan kultur og kunst bidrar til steds- og byutviklingen.

mai

31

Frokostseminar hos DOGA: Er landskapsarkitektene byutviklingens nye superhelter?

Frokostseminar hos DOGA: Er landskapsarkitektene byutviklingens nye superhelter?

Kl 08.30 | DOGA, Oslo Gratis

Gratis

Uten gode politiske rammer og høye prosjektambisjoner, duger helten ikke. Hva skal til for at landskapsarkitekter, utbyggere og politikere sammen skal kunne bidra til å løse klimautfordringer og fremme sosial inkludering?

juni

19

NLA Kurs: Bli influenser for god stedsutvikling og arkitektur

NLA Kurs: Bli influenser for god stedsutvikling og arkitektur

Kl 09.00 | OAF-salen, Arkitektenes hus, Oslo

Folk flest vil ha mer fokus på god arkitektur, stedsutvikling, og mer landskapsarkitektur i nærmiljøet sitt. Men hvordan får vi politikerne til å etterspørre og finansiere mer av dette? Og hvordan endrer vi rammebetingelsene slik at vi får flere prosjekter med kvalitet i omgivelsene, uterommene og flere gode prosjekter?