Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Entra ASA, Kantinen

Biskop Gunnerus gate 14 A

0185 Oslo

Tirsdag 10. mai 2022

Kl 08.00–20.00

mai

10

Avlyst: Oslos og Norges omdreiningspunkt: skal vi sette fart i utviklingen – sammen?

Avlyst: Oslos og Norges omdreiningspunkt: skal vi sette fart i utviklingen – sammen?

Kl 08.00 | Entra ASA, Kantinen, Oslo

Tid og sted

Entra ASA, Kantinen

Biskop Gunnerus gate 14 A

0185 Oslo

Tirsdag 10. mai 2022

Kl 08.00–20.00

Avlyst. Sentrale innledere har dessverre meldt forfall og arrangementet utsettes til etter sommeren. Vi håper å se deg der.

Nedre Akerselva Områdeforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i området på nordsiden av Oslo S, på begge sider av Akerselva og opp til Urtegata.

Forumet jobber med en felles visjon:
«Området fra Oslo S til Vaterland og Nedre Akerselva skal være en moderne, internasjonal og inkluderende møteplass, preget av mangfold, trygghet og utadrettet virksomhet. Et byområde som i kraft av sin sentrale lokalisering i bykjernen og ved Norges største knutepunkt, er en attraksjon i seg selv. Området skal være et internasjonalt forbilde for bærekraft og klimariktig byutvikling».

Området rundt Oslo S har mange uløste utfordringer, men la oss se på fire prosjekter som er under regulering, og hva de kan bidra med av forbedring: Entras Lilletorget 1, KLPs Biskop Gunnerus’ gate 14b (Postterminalen), Spektrumkvarteret og Galleri Oslo.
Vi samler byinteresserte folk til diskusjon om fremtiden for dette området.

Program:
Mingling og enkel servering fra 17:30

Velkommen 18:00
OMA v/Erling Fossen og Carl Henrik Borchsenius, Strategisk eiendomsutvikler i Entra ASA

Praktisk informasjon
Gro Sandkjær Hansen

Oslo kommunes planer for området
Byråd Hanna Marcussen

Lilletorget
Carl Henrik Borchsenius, Strategisk eiendomsutvikler i Entra ASA

BG14b (Postterminalen)
Eskild Rolstad, Utviklingsdirektør KLP

Galleri Oslo
Sverre Landmark, Daglig leder Galleri Oslo utvikling

Spektrumkvarteret
Torstein Lyng Saksen, Utviklingsdirektør Stiftelsen Norges Varemesse

Byen med det nye hjertet – Planlegger vi for folk i gata?
Erling Okkenhaug, Stedsaktivist

Panelsamtale
Ledes av Gro Sandkjær Hansen

Mingling fra 20:00

Sted:
ENTRA ASA, Biskop Gunnerus’ gate 14 A,
Kantinen i første etasje
Bruk billettlenken for påmelding.

Foto: Google Maps