Gå til innhold

Aktuelt

Vil du være med å forme byutviklingen i Oslo?

Er du opptatt av byutvikling og fremtidens Oslo? Bli med på OMAs stormøte om ny kommuneplan for Oslo.

Programmet blir fullspekket av gode innlegg og det vil bli mulig å stille spørsmål (digitalt) underveis.

Møtet er åpent for alle som vil bidra til at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. Meld deg på via Eventbrite og følg sendingen live via vimeo.

 

Program

09:00 Velkommen og kort innledning v/ Erling Fossen, leder i OMA og Stian B. Røsland, leder av Ressursgruppe Kommuneplan

09:05 Ny kommuneplan – hva ønsker vi å oppnå? v/ byrådsleder Raymond Johansen

09:20 Erfaringer med Kommuneplanen fra 2015 – hva har fungert og hva bør endres? v/ Henrik Botten Taubøll, Wiersholm

09:40 Klima og miljøperspektiv – vern og gjenbruk fremfor nybygg? v/ Stian B. Røsland, Selmer

10:00 Ny høyhusstrategi – hva bør rammene være? v/ Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm

10:20 Kommuneplan som styringsverktøy v/ Anne Sofie Bjørkholt, BAHR

10:40 Veien videre v/ Erling Fossen & Stian B. Røsland

 

OMA har som visjon at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. I den anledning har OMA nylig opprettet en egen ressursgruppe for å bidra- og gi innspill til revisjonen av kommuneplanens arealdel. Ambisjonen er å samle alle de private og offentlige aktørene som bidrar til kommuneplanen, og sørge for en god og konstruktiv dialog mellom partene. I den anledning inviteres det til oppstartseminar som vil være strukturert rundt de overordnede temaene Ressursgruppe Kommuneplan mener det er viktigst å belyse.