Gå til innhold

Aktuelt

Save the date: Rundebordsmøte om kommuneplanens arealdel, med byutviklingspolitikerne.

OMA, i regi av Ressursgruppe Kommuneplan, inviterer til oppsummerende rundebordsmøte om kommuneplanens arealdel, med byråd for byutvikling James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget Haakon Riekeles, og representanter fra BYU.

Møtet finner sted fredag 1. desember kl 14.00 – 16.00 i Linstows lokaler på Veterinærhøyskoletomten.
(Nærmere info om påmelding kommer).

Dette avrundende møte er siste del av en tematisk rundebordsseanse der faglig sparring om sentrale temaer -og problemstillinger i høringsutkastet har blitt diskutert på tvers av fagekspertise i bransjen, med Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten og Byantikvaren.

Følgende tema har stått på agendaen:

  • Kulturminner, ombruk, klima og miljø
  • ABC-prinsippet, utnyttelse og høyder, innovasjon, handel og stedsutvikling
  • Stedsutvikling og bokvalitet, områder for utvikling og utnyttelse, arkitektonisk kvalitet og byfornyelse
  • Utviklingsområder i byen, med representanter fra OMAs 10 områdefora (arrangeres 23. november)

For nærmere info, kontakt OMAs utviklingsdirektør, Ida Hjeltnes: ida@oslometroppolitanarea.no tlf 91371137