Gå til innhold

Aktuelt

Rapport: ØKONOMISKE EFFEKTER AV FORNEBUBANEN OG BOLIG- OG NÆRINGSREGULERINGER I «VESTBANEKLYNGENE»

Vestbaneklyngene samler seg

Mandag 30.1 lanserte OMA Menon-rapporten om økonomiske effekter av Fornebubanen på de fire vestbaneklyngene Fornebu, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fram til 2035 kan disse klyngene generere 70 milliarder i økt verdiskapning, 40 000 nye arbeidsplasser og 15 000 nye boliger. Beboerne som var til stede var mest opptatt av at tilgangen til fjorden ikke ble nedbygget og at grøntarealer ble sikret og opparbeidet.

Se rapporten her