Gå til innhold

Podkaster

Bilens inntog på Karl Johan

Hva blir fremtidens aktive førsteetasjer?
Per i dag har 7-8 ulike bilprodusenter sine showroom i noen av Oslo sentrums mest attraktive handlegater, og 7-8 nye er i tillegg på veg inn.
Med nesten 14 slike utstillingsvinduer blir det tydelig at noe er i endring, men hva er det som skjer? Er det bilen som tar hevn for at vi forsøker å skvise den ut av byen?

Lars Simen Paulgaard, partner i Eiendomshuset Malling & Co ser en tydelig trend, der pengesterke bilprodusenter erstatter retail og servering i flere av sentrumsområdets mest ettertraktede lokaler. Leieprisene er høye, og med færre mennesker i gatene og et generelt økende prisnivå er det vanskeligere å drive næring.
Hva kommer dette av? Er det bare postpandemisk nettshopping, eller skal bilfritt byliv også ta noe av skylden for at bilen nå flytter fra gatene og inn i husene?

I studio har vi også besøk fra leder i Oslo MDG, Sigrid Heiberg, som ikke blir kvitt bilen i byen, men som allikevel er fornøyd med at Oslo langt på veg har klart å skape gode byrom å være i, uten bilen i sentrum.