Gå til innhold

Aktuelt

Pentalogi om hvordan vi kan nå målet om et sirkulært Oslo

Fra nyttår slipper OMA en pentalogi som skal utforske hvordan vi kan nå målet om et sirkulært Oslo. Vi har engasjert Kamila Loba til å utarbeide et forprosjekt som skal resultere i fem tematiske møter.

–  Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030. Dersom vi skal lykkes med å nå dette, må eiendomsbransjen ta sirkulærøkonomien på alvor, sier Kamila Loba.

OMA har engasjert dyktige Kamila Loba til å utarbeide et forprosjekt som skal resultere i fem tematiske møter i 2021. Kamila har bakgrunn som arkitekt, har god kjennskap til bransjen og har satt seg godt inn i problemstillingene byggenæringen møter på veien mot sirkularitet.

–  Eiendomsbransjen er i dag påført riveskam siden bygg står for 40 % av verdens energiforbruk, 40 % av verdens materialforbruk og 40 % av verdens CO2-utslipp. Ta f.eks. ombruk. Ingenting skal rives lenger, alt skal ombrukes. Problemet er at det i dag ikke finnes noen gode kriterier for å vurdere hva som skal rives. Det finnes ikke et system for storskalaprosjekter for innsamling og behandling av brukte materialer og vi har heller ikke et skatte- og avgiftssystem som belønner ombruk. Videre er det interessant å se på hvordan vi får utslippsfrie byggeplasser og hvordan eiendomsbransjen kan lage et design for sirkulær tenkning. Vi kommer til å invitere aktører, fra inn- og utland, på tvers av næringslivet og myndighetene for å diskutere, utfordre og belyse hvordan vi – sammen – kan nå målet om et sirkulært Oslo. Ambisjonen er å gi konkrete innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel, avslutter Loba.

Fra nyttår slipper OMA en pentalogi som skal utforske hvordan vi kan nå målet om et sirkulært Oslo. Møteserien har fått navnet «Smultring Oslo».