Gå til innhold

Aktuelt

Oslo Urban Week ekspanderer og åpner for alle!

Oslo Urban Week har befestet sin posisjon som Norges viktigste møteplass for byutvikling. Nå gjør arrangøren OMA store strategiske endringer for å treffe bredere, når de mest sentrale aktørene møtes i VIKA i 2023.

Hvordan vi bor og arbeider i fremtiden er store spørsmål. Da må det offentlige, og ikke minst befolkningen, få delta. Oslo Urban Week bekrefter i dag at neste års uke for byutvikling skjer i VIKA og deltakeravgiften fjernes.

-Styret vedtok før jul å fjerne deltakeravgiften på Oslo Urban Week. Et stort skritt for OMA, og forhåpentligvis et like stort skritt for Oslo og Norge. Oslo Urban Week har solide partnere som alle stiller seg bak initativet om nå ut bredere. Oslo Urban Week har siden starten opplevd solid vekst i publikum og henvendelser fra medarrangører og partnere som vil ta del i møteplassen.

Åpner opp for fremtidens byutviklere
– Oslo Urban Week har vært et svært vellykket bransjetreff siden starten i 2014. Nå vil vi bli en vellykket uke for alle som er interessert i byutvikling, uttaler Erling Fossen, daglig leder i OMA, og begrunner avgjørelsen: – Byutvikling bestemmer ikke bare hvordan vi skal bo og arbeide i framtiden, men også hvordan vi skal leve, og bør derfor engasjere både det offentlige og et bredt lag av befolkningen, ikke bare i Oslo, men i Norge.
I medvirkningens tidsalder handler det også om å lære befolkningen om ikke bare byutviklingens dilemmaer mellom vekst og vern, men også byutviklingens økonomi.
Verdifull innsikt fra de yngste
Det er særlig ønsket om å tiltrekke seg flere unge byutviklere som ligger bak beslutningen.
– I særlig de unge og nyetablerte miljøene må hvert enkelt selskap prioritere hvem som skal få lov til å delta på Oslo Urban Week. Da prioriteres de unge bort og vi går glipp av verdifull innsikt og stemmer. Og byutvikling handler om de lange linjer på 50 år, da er det viktig at generasjonene finner sammen og lærer av hverandre.
Medarrangørene tar regninga
Bortfallet av billettinntekter kompenseres ved at OMA går inn med mere penger og at antall medarrangører økes.
Fossen ser ikke nødvendigvis til Arendalsuka for inspirasjon: – Det blir hybris å sammenligne seg med Arendalsuka, de samler jo hele organisasjons-Norge.
Men i Oslo har vi jo Oslo Innovation Week som har en lignende modell, og som vi lærer av. – Vi skal jobbe tett sammen med medarrangørene slik at vi sikres et bredt mangfold av innledere, og at de utarbeider sterke konsepter som bidrar til god omdømmebygging, ikke bare nok en panelsamtale.Fossen strekker avslutningsvis ut en hånd til det offentlige og beboerne- At deltakeravgiften fjernes gjør det også mulig for beboerne og det offentlige å engasjere seg i større grad. Byutviklingen bestemmes av et triangel bestående av beboere, offentlige myndigheter og private utviklere og arkitekter. Med denne endringen inviteres hele triangelet til å lage Oslo Urban Week sammen, sier Fossen.

Bli medlem

Er du opptatt av helhetlig og bærekraftig byutvikling? Dersom du også har et bankende hjerte for utvikling av Osloregionen, er du velkommen til å søke OMA-medlemskap.

Les mer