Gå til innhold

Aktuelt

Oslo trenger en ny hovedstadsaksjon

Koranaepidemien har fått bydelene til å blomstre, mens sentrum i Oslo har blitt liggende øde. Problemet med sentrum – eller bydel null – er at bydelen helt mangler noen til å gi den kjærlighet. Men en by uten et vitalt sentrum er ingen by.

Hovedstadsaksjonen var et spleiselag mellom staten, Oslo kommune og næringslivet i årene forut for 100-årsfeiringen av unionsoppløsningen i 1905 samlet inn nær en halv milliard kroner for å ruste opp sentrum av hovedstaden. I 2024 er det 400 år siden danskekongen Christian IV flyttet hovedstaden fra nåværende Gamlebyen til Kvadraturen. Dermed har vi nå anledning til å gjøre det nordmenn er best på i hele verden. Ta et realt skippertak for å ruste opp Kvadraturen og omkringliggende områder.

Tar du Kvadraturen ut av de siste 200 årene i Norgeshistorien står bare permene tilbake. Det var her den unge staten Norge bygde opp hovedstaden med sine institusjoner. Stortinget ble etablert i Kvadraturens ytterkant, hit flyttet Norges Bank fra Trondheim på slutten av 1800-tallet. På Christiania Theater ved Bankplassen ble hele den norske nasjonalromantikken og kulturkampen iscenesatt. Kraftpatrioten Wergeland sto mot internasjonalisten Welhaven og hans tilhengere i Campellerslaget, Bjørnstjerne Bjørnson ble teatersjefen som fornorsket det danske teateret, og det var her Ibsen hadde verdenspremiere på Peer Gynt.

Trenger en ny hovedstadsaksjon

Siden har det gått den veien høna sparker med Kvadraturen. Inntil den forrige Hovedstadsaksjonen satte inn et krafttak, som nå er fulgt opp av grunneiere i området som har organisert seg i Kvadraturen Områdeforum og Rådhusets mange handlingsplaner for økt byliv i området.

Det er gjennomført to vellykkede kafédialoger for alle interessenter i Kvadraturen, og konklusjonen fra disse var at sentrum trenger en ny hovedstadsaksjon for å samle alle aktørene og planene til en kraftfull gjennomføring.

Som sagt så gjort. Osloaksjonen 2024 så nylig dagslyset. Foreningene OMA og YTE har nedsatt et interimsstyre av kjente og ukjente Osloentusiaster som har klart å samle de mange kommunale etatene, de største gårdeierne og er for tiden i dialog med statlige aktører. Første gate ut som skal rustes opp er Kirkegata, og så tar vi gate for gate i hele sentrum til det skinner med en salig blanding av fordums prakt og nymotens påfunn.

Kom i grevinnens tid

Koranaepidemien har fått bydelene til å blomstre, mens sentrum i Oslo har blitt liggende øde. Problemet med sentrum – eller bydel null – er at bydelen helt mangler noen til å gi den kjærlighet. Men en by uten et vitalt sentrum er ingen by. Sentrum er stedet alle innbyggerne deler. Og en nasjon som ikke egner å ta vare på de historiske sporene i hovedstaden sin er i sannhet en stakkarslig nasjon. Osloaksjonen 2024 kom i grevinnens tid. Gled deg til å besøke Kvadraturen og tilliggende herligheter fram mot hovedstadsjubileet i 2024.

 

Innlegget er skrevet av Erling Fossen, Osloentusiast og daglig leder i OMA. Det er også publisert i bilag til Aftenposten.