Gå til innhold

Aktuelt

Oslo Pensjonsforsikring – nytt OMA-medlem

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, og eier blant annet tre større eiendommer i Kvadraturen og har utviklet Økern Portal, og er allerede deltaker i OMA sine områdeform på hhv Stor-Økern og Kvadraturen. Med Oslo Pensjonsforsikring om bord, får vi et forsterket bidrag og erfaringsutveksling knyttet til videreutvikling byen vår i godt samspill med nærmiljøene rundt.

Oslo Pensjonsforsikring er et solid og veldrevet livsforsikringsselskap som tar hånd om pensjonsordningene og personalforsikringene til mer enn 87.000 ansatte og pensjonister i Oslo kommune og selskap de eier.

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med over 131 milliarder kroner i forvaltningskapital. Av denne forvaltningskapitalen har konsernet investert rundt 27 milliarder innenfor eiendom. Totalt omfatter det en eiendomsportefølje på om lag 735.000 kvadratmeter som er eid av Oslo Pensjonsforsikring alene, i tillegg til deleierskap i eiendomsselskaper og fondsstrukturer. Dette gjør Oslo Pensjonsforsikring til en betydelig eiendomsaktør i Norge, med en eiendomsmasse bestående av alt fra kontor, hotel, handel, industri og lager.

Hvorfor OMA-medlemskap:

Selskapet eier blant annet tre større eiendommer i Kvadraturen og har utviklet Økern Portal, og er allerede deltaker i OMA sine områdeform på hhv Stor-Økern og Kvadraturen.

Langsiktighet, soliditet og bærekraft er førende for virksomheten. Sosial bærekraft og byutvikling er derfor sentrale områder for Oslo Pensjonsforsikring å være bidragsyter til og OMA sitt virkeområde passer godt inn i vår tenkning, vektlegger forvaltningsdirektør eiendom Richard Groven.

Her med bilder fra Økern Portal som rommer 3000 arbeidsplasser, har 5 mål takpark med løpebane, treningsmuligheter, andelshage for nærmiljøet og til rekreasjon – som er tilgjengelig for alle! Takhagen har mye besøk fra barnehager og skoler, med 40.000 besøkende hver sommer. I tillegg har det blitt etablert sjakklubb for ungdom, og Østkanttorget (bruktmarked) som arrangeres hvert kvartal + mye mer: https://okernportal.no/

Vi i OMA er veldige glade for å få Oslo Pensjonsforsikring med som medlemmer av moderskipet. Vi ser frem til godt samspill og erfaringsutveksling i videreutvikling av Oslos byområder og deres sosiale engasjement for nærmiljøet, understreker OMAs fung. daglig leder & utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.

Sammen utvikler vi Oslo videre!