Gå til innhold

Aktuelt

OMA ansetter Rasmus Reinvang som administrerende direktør

OMA ansetter fra 1. mai Rasmus Reinvang, tidligere byråd for byutvikling i Oslo, som ny administrerende direktør. Ansettelsen er en del av OMAs satsing på å engasjere enda flere i arbeidet for å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

OMA er en non-profit organisasjon med formål om å fremme helhetlig og bærekraftig byutvikling i Oslo, gjennom å utvikle de ledende arenaene og nettverk for dialog og samarbeid. OMA skal sette agenda og forløse samhandling på tvers av eiendoms– og byutviklingsaktører, myndigheter og innbyggere i Osloregionen. OMA jobber for bedre offentlig-privat samarbeid i byutviklingen.

«OMA har blitt en livskraftig tolvåring med en tydelig identitet som et kreativt nettverk som jobber for god byutvikling i Oslo. Nå er tiden inne for å ta organisasjonen videre, samtidig som vi beholder lekenheten som har preget OMA. Vi er glade for å få inn en kapasitet som Rasmus Reinvang som ny administrerende direktør. Rasmus vil med sitt engasjement, varierte bakgrunnog solide kunnskap om byutvikling, bidra til å utvikle OMA videre på en god måte sammen med medlemmene», uttaler styreleder Mathis Grimstad.

Rasmus Reinvang har jobbet med bærekraftig utvikling i over 20 år, som politiker, konsulent og i frivillige organisasjoner. Han har en Master i ledelse og bærekraft fra Handelshøyskolen BI, og en Magistergrad i Religionshistorie fra Universitet i Oslo. Rasmus er i dag seniorrådgiver for byutvikling og bærekraft i Sopra Steria Footprint. Han har tidligere vært byråd for byutvikling i Oslo (for MDG), vært partner i Vista Analyse, jobbet for miljøorganisasjonen WWF i Norge og i Kina, og undervist på Københavns Universitet og Universitetet i Gdansk.

«Jeg ser frem til å være med på å utvikle OMA 2.0 sammen med engasjerte mennesker med hjerte for Oslo-regionen«, uttaler Rasmus Reinvang. «Oslo-regionen vokser, og veksten gjøre Oslo og byene rundt enda bedre for enda flere. Da må vi både bygge nok til å møte behovet og utvikle med kvalitet. Det får vi til om alle gode krefter lener seg mot hverandre, og hvis vi hele tiden lærer av de beste eksemplene. Nettopp dette er det OMA skal være en pådriver for. La meg også understreke at OMA er en organisasjon for alle som jobber med og har interesser i byutvikling i Oslo-regionen: Her er det bare å bli med!»

OMA har ressursgrupper for medlemmene innen tema som kommuneplan, områdeutvikling og boligutvikling, samt tolv ulike områdeforum som legger til rette for lokalt samarbeid.

OMAs viktigste arenaer er: Den årlige byutviklingsfestivalen «Oslo Urban Week« (i år 24-26.9), områdeforum, temamøter, dialogmøter med det offentlige, podcast og studieturer.  

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Mathis Grimstad, styreleder i OMA.
T
elefon: 41 29 48 65, epost: mathis@soeiendom.no

Rasmus Reinvang, påtroppende adm. dir i OMA.
T
elefon: 920 32 515, epost: rasmus.reinvang@gmail.com

Ida Hjeltnes, utviklingsdirektør og fungerende daglig leder i OMA.
Telefon
91 37 11 37, epost: ida@oslometropolitanarea.no