Gå til innhold

Aktuelt

Nydalen Storo Områdeforum bestiller bygulvsundersøkelse

OMAs områdeforum for Nydalen og Storo har engasjert Hille Melbye arkitekter til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

Leder av Storo Nydalen Områdeforum, Øystein Thorup sier at bakgrunnen for initiativet er ønsket om å se på hvordan områdene kan henge bedre sammen:

Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, og det er en veldig god begynnelse.

Bygulvsundersøkelsen vil gå over flere faser; hvor man i første fase skal samarbeide med de mange grunneierne om å utarbeide et felles områdekart som viser utfordringer og muligheter. Videre vil man koble seg på andre pågående prosesser, som Tiltaksliste for offentlige rom Nydalen (TOR), og innhente synspunkter fra alle interessenter, inkludert beboerne.

– Vi ser frem til å sette i gang arbeidet med å skape gode grønne forbindelser i samspill med attraktive førsteetasjer i Nydalen og Storo. Forhåpentligvis vil denne bygulvsanalysen gi et godt faktabasert grunnlag til videre diskusjoner rundt utviklingen av området, sier Kaja Melbye i Hille Melbye arkitekter.

Dette er den tredje bygulvsundersøkelsen som er bestilt i regi av OMAs områdeforum. Lala Tøyen og Civitas har gjennomført en bygulvsundersøkelse av Økern og Ulven, og A-lab har ferdigstilt en bygulvsundersøkelse for Nedre Akerselva.