Gå til innhold

Aktuelt

Ny rapport om hvordan Kvadraturen kan låses opp

OMA og Kvadraturen Områdeforum har overlevert rapporten «Samskaping i Kvadraturen» til Nikolai Astrup og Rasmus Reinvang.

OMA og Kvadraturen Områdeforum overleverte rapporten «Samskaping i Kvadraturen» til Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup og byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang i et høytidelig digitalt møte den 7. april.

Rapporten er et resultat av to kafédialoger om Kvadraturen som ble avholdt på nyåret, hvor utviklere, arkitekter, offentlige representanter, næringsaktører og beboere gikk sammen for å utforske hva som skal til for å vitalisere og skape mer byliv i Kvadraturen. Rapporten beskriver blant annet hvordan et privat-offentlig partnerskap kan gi området en re-start, og foreslår Kvadraturen som det neste store ombruksområdet i Oslo.

En stor takk rettes til alle som deltok på Kafédialog Kvadraturen del 1 og 2, og til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kvadraturen Områdeforum for økonomisk bistand til prosjektets gjennomføring. Ellen de Vibe (Urban Vibes) har vært prosjektleder for arbeidet og Rodeo arkitekter har bistått med metode, kart og visualisering.

Kvadraturen områdeforum vil nå gå i videre dialog med berørte aktører om oppfølging av de strategiene som blir anbefalt i rapporten, og håper både departementet og Oslo kommune ønsker å samarbeide om dette.