Gå til innhold

Aktuelt

Nærmere 200 møtte opp til OMAs stormøte om kommuneplanen

Høringsfristen for Kommuneplanenes arealdel den 22. desember nærmere seg med stormskritt. I den anledning ble det avholdt stormøte med faglig-politisk spørretime for å oppsummere OMAs engasjement i høringsperioden.

 

Forelesningssalen hos Linstow på gamle Veterinærhøyskolen var fylt til randen da vi fredag ettermiddag den 1. desember inviterte til stormøte for å oppsummere OMAs engasjement i høringsperioden og konklusjonspunkter til kommuneplanens arealdel. 

Gjennom høsten har nemlig OMA, med ressursgruppe for kommuneplan i spissen, arrangert en rekke temavise rundebordskonferanser med faglig dialog og sparring mellom bransjen og Plan- og bygningsetaten m. fl. knyttet til sentrale tema og problemstillinger i høringsutkastet.

I møtet ble output fra den faglige dialogen presentert av kommuneplanmakkerne Henrik Taubøll og Maren Bjerkeng, etterfulgt av faglig-politisk spørretime, med innledende ord fra Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen og samtale mellom et politisk panel med representanter fra Byutviklingsutvalget og et faglig panel med representanter fra byutviklingsmiljøet som har deltatt i de tematiske rundebordmøtene – moderert av OMAs utviklingsdirektør. 


Arrangementet ble åpnet av Linstow og Oslobygg KF som gav oss et innblikk i deres felles arbeid med å utvikle gamle Veterinærhøyskoletomten. Deretter innledende ord fra OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes sammen med Hans Martin Aambø og Anne Therese Børrud Anvik fra Plan- og bygningsetaten om tillitssporet vi i fellesskap har oppnådd gjennom en dialogbasert tilnærming til et høringsutkast gjennom bred deltakelse og engasjement i de temavise rundebordskonferansene i høst, og erfaringer etaten har gjort seg.


OMA vil på bakgrunn av funn og konklusjoner fra de temaviserundebordmøtene avgi høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel.

Les referatene og presentasjoner fra de temavise rundebordkonferansene  som har blitt avholdt:

Rundebordskonferanse 1  

Rundebordskonferanse 2 

Rundebordskoferanse 3  

Presentasjoner fra rundebordskonferanse 4
Områdeforum Bryn
Områdeforum Hammersborg
Områdeforum Helsfyr
Områdeforum Kvadraturen
Områdeforum Nedre Akerselva
Områdeforum Ryen
Områdeforum Skøyen
Områdeforum Stor-Økern
Områdeforum Vika

Her finner du presentasjonen av sentrale funn som ble fremlagt i møtet, samt øvrige presentasjoner som ble vist:
Stormøte, Kommuneplan