Gå til innhold

Aktuelt

Lederskifte – Områdeforum Fornebu

I seneste møte i OMAs områdeforum på Fornebu ble Vidar Stokkeland fra NPRO valg til ny leder. Han overtar stafettpinnen etter Katharina Ræder Hernæs fra Selvaag By, som har vært helt sentral i oppstart og videre etablering av forumet. Et viktig arbeid har vært visjonskart for Fornebu som nylig ble ferdigstilt.

Utvikling gjennom samhandling på Fornebu
På Fornebu ble det tatt kontakt med grunneierne sommeren 2022, der man har brukt møtene til at alle grunneierne presenterer sine prosjekter og hva de har ambisjoner om for de ulike områdene i 2035.

– Det er avgjørende for god byutvikling av større områder at det er forståelse for hva som skjer i nabolaget, og det at OMA tar initiativ til å samle grunneiere i samme område er ekstremt positivt, uttaler avtroppende leder Katharina Ræder Hernæs.

Forumet har brukt disse to årene til å samle grunneier, bli kjent, bygge nettverk og få forståelse av fremtidsplanene på Fornebu. I tillegg har det vært flere eksterne innlegg på møtene, slik som Fornebubanen, muligheter for el–ferger i fremtiden og fått erfaringsoverførsel fra andre områdeforum.

Fornebu har et fantastisk potensial og det må jobbe for at det blir et sted man reiser til og ikke fra når Fornebubanen etableres. – Et eksempel er det at vi må forsøke å koordinere at det ikke blir stor overetablering av tjenesteyting, bevertning og handel på Fornebu. Det kan medføre at det i lang tid blir tøft for aktørene å klare seg og det vil da ta enda lengre tid før de optimalebygulvene og møtestedene setter seg. I tillegg er det viktig å få den uformelle diskusjonen om hva vi sammen kan gjøre bedre på Fornebu. Arkitektur og inviterende fasader er interessante temaer, understreker Katharina.

– Det er fint at Vidar nå tar stafettpinnen videre og at områdeforumet får gleden av hans energi og kompetanse til å dra i trådene slik at vi får stor nytte av å samles, avrunder hun før hun girordet videre til ny leder.

Vidar Stokkeland startet med å takke Katharina for sterkt bidrag til opprettelsen og etableringen av områdeforum Fornebu, som nå er et veletablert områdeforum med bred deltakelse blant aktørene som jobber med videreutvikling av Fornebu, og har følgende refleksjoner for det videre arbeidet i forumet i et område der det vil skje mye de neste 15-20 årene:

– Å ha et områdeforum hvor man kan lære, dele og snakke sammen er utrolig viktig.
Mange av de gode løsningene ligger på tvers av grenser, fag og aktører. Hvilke temaer det skal settes søkelys på fremover må være opp til deltakerne og de løpende behovene, men min ambisjon er at Områdeforum Fornebu skal være en arena hvor vi bygger en kultur for deling av kunnskap og gode ideer, samt å være et kontaktpunkt, og diskusjonspartner for Bærum kommune i byutviklingsspørsmål, fremhever den nye lederen av forumet.

En nærmere presentasjon av Visjonskartet for Fornebu vil skje den 21. mai i forbindelse med byutviklingskveld på Flytårnet. Nærmere info om arrangementet her:

https://www.oslometropolitanarea.no/arrangement/byutviklingskveld-pa-fornebu/

Skrevet av: Ida Hjeltnes, OMAs utviklingsdirektør