Gå til innhold

Aktuelt

Hvordan få til de beste prosjektene del 2

Takk til alle som deltok på vår andre workshop om hvordan vi skal få til de beste prosjektene. Nå skal OMA utarbeide ni bud for hvordan vi kan bygge en samarbeidskultur.

På initiativ fra OMAs Ressursgruppe for Tema, med Emelie Tornberg (Selvaag Eiendom) og Bjørnar Johnsen (Oslo House) i spissen samlet vi om lag 30 personer bestående av arkitekter, utviklere og representanter fra PBE til å diskutere hvordan vi kan samarbeide for å få til de beste prosjektene.

Vi fikk høre gode innledninger av:

  • Charlotte Helleland (DARK) og Lise Almquist (LPO) fra Team Skøyen
  • Trine Olsen Møgster, sosialantropolog og PhD stipendiat, institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
  • Tidligere byrådsleder, Stian Berger Røsland (Selmer)
  • Silvio Krieger (Plan- og bygningsetaten)
  • Sigrid Engelstad (Asplan Viak)

Deltakerne diskutere følgende spørsmål:

  • Hvordan skape god dialog, felles ambisjoner, felles forståelse av kommuneplan og tillit på tvers?
  • Hvordan omgår vi omkamper?
  • Hvordan få forpliktede føringer tidlig i planprosessen?
  • Hvordan skaper vi forståelse for hverandres roller?
  • Kan en byarkitekt ha en rolle i dette som brobygger?

Nå samler vi tilbakemeldingene og kommer snarlig tilbake med «de ni bud» for hvordan vi kan bygge en samarbeidskultur som er basert på felles ambisjoner og tillit.