Gå til innhold

Aktuelt

Har du lyst til å sitte i OMA-styret?

Ta kontakt dersom du er OMA-medlem og ønsker å bidra til å lede OMA inn i framtiden.

OMAs styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved neste årsmøte skal det velges fire nye styremedlemmer. I følge OMAs vedtekter skal 6 av 8 styremedlemmer velges fra XL-medlemmene. Dette betyr at det kan velges tre representanter fra XL-medlemmene og én representant fra de øvrige medlemskategorier.

Har du spørsmål eller har du allerede bestemt deg, send en henvendelse til leder av valgkomiteen; Emil Paaske (emil@agate.no) eller Mona Ingebrigsten (mona.ingebrigtsen@osloareal.no).