Gå til innhold

Aktuelt

Fiskebrygga-saken: Statens Vegvesen setter byutvikling i norske byer i fare.

Les brevet fra OMA her.

I forbindelse med at byutviklingsprosjektet «Fiskebrygga» i Oslo nylig ble stanset av Statens Vegvesen (SVV), skrev administrerende direktør i OMA, Rasmus Reinvang, brev til samferdselsministeren. Prosjektet ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre, uten innsigelser.

I brevet pekes det blant annet på problematikken rundt at SVV stanser et demokratisk vedtatt prosjekt i Oslo, og det stilles spørsmål til hvilken politikk regjeringen står for.

Les hele brevet her: SVVs praksis i Fiskebrygga-saken setter byutvikling i fare – brev til statsrådene Nygård & Sande