Gå til innhold

Aktuelt

Bygulvskart

OMA har, i regi av sine områdeforum, utarbeidet ulike bygulvskart som synliggjør utviklingspotensialet for spesifikke områder. På denne siden kan du fordype deg i samtlige kart.

Skøyen bygulvskart

Bygulvskartet visualiserer en begynnelse på en felles visjon for Skøyen, og er en verktøykasse med konkrete anbefalinger for hvordan Skøyen kan utvikles og forbedres, både på kort og lang sikt. Bygulvskartet er utarbeidet av Team Skøyen (DARK Design Group, LPO, Tuvalu og Edit) i regi av Skøyen Områdeforum.

 

Neder Akerselva bygulvskart

Nedre Akerselva Områdeforum jobber med en felles visjon om et trygt og pulserende byliv, og ferdigstilte i 2020 en visjon for utviklingen av bygulvet i området fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata. Visjonen er utformet som et bygulvskart, utarbeidet av A-lab.

 

Nydalen Storo bygulvskart

Nydalen Storo Områdeforum har engasjert arkitektfirmaet Hille Melbye med en bygulvsanalyse for Nydalen og Storo. Hensikten med en bygulvsanalyse er å bidra til å gjøre hvert prosjekt bedre, gi grunneierne en bedre oversikt over hvordan man kan bidra til å gjøre området mer attraktivt, samt gi det offentlige et utkast som kan gjøre planene deres enda bedre.

 

Stor-Økern visjonskart

Stor-Økern Områdeforum har utarbeidet et felles visjonskart for Stor-Økern på 10 års- og 30 års sikt. Hensikten var å avdekke om prosjektene med tilhørende byrom hang sammen og om det eksisterte pain points (konflikter) som var mulig å løse ved hjelp av samarbeid.

Høsten 2020 samlet OMA og områdeforumet grunneiere og berørte offentlige etater (PBE, BYM, VAV, Bydel Bjerke og SVO) til en 4-timers workshop om visjonskartet. Her diskuterte man strekninger, pain points, muligheter, behov, ambisjoner og veien videre. Alle var enige om at dette er begynnelsen på et videre samarbeid.

 

Vitalisering av Kvadraturen

Kvadraturen Områdeforum jobber med en helhetlig visjon for å knytte Kvadraturen og prosjektene bedre sammen med Sentrum og fjorden. I dette ligger et ønske om å tilgjengeliggjøre bymessig potensiale og historiske kvaliteter, samt å utvikle et levende område med et aktivt bygulv også gjennom fortetting, foredling og programmering. Våren 2021 lanserte forumet rapporten «Samskaping i Kvadraturen». Her finner du kart med forslag til hvordan bygulvet i Kvadraturen kan vitaliseres.